BLI MEDLEM I ALMTUNA IS

VAR EN DEL AV GEMENSKAPEN

Medlemskap i Almtuna IS under säsongen 2023/24 (medlemsperioden gäller 1 maj 2023-30 april 2024).

DET INGÅR:

- Rösträtt på årsmötet.

- Information och erbjudanden via utskick.

MEDLEMSAVGIFTER:

- Medlem Ungdom (under 18 år): 350 kr.

- Medlem Vuxen (över 18 år): 350 kr.

- Familjemedlemskap: 550 kr.

- Ständigt medlemskap: 4 000 kr.

Ungdomar under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att ansöka om medlemskap. 

Sista betaldatum för träningsaktiva är 1 september 2023.

Medlemskapet för familjer gäller för samtliga i hushållet som är skrivna på samma adress.
Vid familjemedlemskap måste man ange namn och personnummer på de familjemedlemmar som man vill ha inkluderade.

Tack för att du är en del av Almtuna!

Försäljningen har stängt.